Telematiksystem SveCare 2.0

SveCare 2.0 – Mät, visualisera och följ upp! Ett maskinuppföljningssystem med syfte att följa maskin-, drift- och produktionsekonomi hos Svetrucks maskiner. Detta möjliggörs genom en stabil och effektiv fjärranslutning tillsammans med en molnbaserad telematikapplikation, lätt åtkomlig via webbläsare.

SveCare 2.0 är konstruerad för uppföljning och tillhandahållar maskininformation för maximal drifttid och förbättrad produktivitet. En lättöverskådlig lösning för maskinägare, förare och serviceorganisationen.

  • Maskinutnyttjande och analyser – ger beslutsstöd för förebyggande åtgärder under hela maskinens livslängd
  • Förarstöd och utbildning – hjälper och stödjer föraren att uppnå en mer effektiv produktion
  • Service och underhåll – följa upp felkoder och larm, hjälper till att förbereda åtgärd