Integritetspolicy för

Svetruck AB, 556195-0873, Box 321, 241 26 Ljungby. Besöksadress: Långgatan 29, Ljungby

Vår webbplatsadress är: https://www.svetruck.se, med tillhörande domäner www.svetruck.com, www.svetruck.de, www.svetruck.be, www.svetruck.nl, www.svetruck.no, www.svetruck.nu, www.svetruck.co.uk, www.svetruck.us och usedmachines.svetruck.se – nedan kallade ”svetruck.se”.

 

Behandling av personuppgifter

Syfte
Vi värnar om din integritet. Du ska kunna känna dig trygg när du anförtror oss dina personuppgifter. Därför har vi upprättat den här policyn. Den utgår från gällande dataskyddslagstiftning och förtydligar hur vi jobbar för att ta tillvara dina rättigheter och din integritet.

Syftet med den här policyn är att du ska få veta hur vi behandlar dina personuppgifter, vad vi använder dem till, vilka som får ta del av dem och under vilka förutsättningar samt hur du kan ta tillvara dina rättigheter.

Bakgrund
Vi behandlar dina personuppgifter främst för att fullfölja våra förpliktelser mot dig. Vår utgångspunkt är att inte behandla fler personuppgifter än vad som behövs för ändamålet, och vi strävar alltid efter att använda de minst integritetskänsliga uppgifterna.

Vi behöver också dina personuppgifter för att ge dig bra service. Vi kan också behöva dina personuppgifter för att uppfylla lagar.

Riktlinjer

Vilka personuppgifter behandlar vi?
I vårt kundregister finns endast uppgifter relaterade till företag, organisationer och individer som på något sätt varit i kontakt med oss. De uppgifter vi lagrat är sådana uppgifter som krävs för att kunna kontakta er. Vi hanterar inte individers privata uppgifter.

Vi behandlar endast personuppgifter när vi har laglig grund. Vi behandlar inte personuppgifter i annat fall än när de behövs för att fullgöra förpliktelser enligt avtal och lag. Här följer exempel på personuppgifterna vi behandlar:

 • Namn
 • Adress
 • E-postadress
 • Telefonnummer
 • Faxnummer
 • Titel
 • Uppgifter som du registrerade självmant och frivilligt uppger
 • Innehåll som du själv publicerar, s.k. användargenererat innehåll
 • Cookie-data
 • Information om din webbläsare, enhet och ip-adress

Vi får tillgång till dina personuppgifter på följande sätt:

 • Uppgifter som du tillhandahåller oss direkt
 • Uppgifter som registreras när du besöker eller kontaktar oss via formulär på
  våra hemsidor
 • Uppgifter som vi får när du anlitar eller får besök av en av våra medarbetare
 • Uppgifter som vi får när du kontaktar oss, söker anställning hos oss,
  besöker oss eller på annat sätt tar kontakt med oss

Vem har tillgång till dina uppgifter?
Den information som vi erhållit från er finns endast tillgänglig för personal som berörs av det aktuella ärendet, men lämnas aldrig vidare till tredje part med undantag för sådan information som Svetruck AB måste utlämna utifrån svensk eller europeisk lagstiftning så uppgifter relevanta vid redovisning, bokslut, momsbetalning och deklaration.

Hur hanterar vi kundernas information och data?
Vi hanterar alltid kundernas information och data konfidentiellt och med största sekretess. Ingen information utlämnas utan kundens medgivande eller önskemål. Rent tekniskt använder vi modern It-teknologi med brandväggar och virusskydd för att skydda mot intrång av olika slag.

Vilken information ger vi till dig?
När vi samlar in dina personuppgifter för första gången kommer vi att informera dig om hur vi har fått tag i personuppgifterna, vad vi kommer att använda dem till, vilka rättigheter du har enligt dataskyddslagstiftningen och hur du kan ta tillvara dessa. Du kommer också att bli informerad om vem som är ansvarig för personuppgiftsbehandlingen och hur du kan kontakta oss om du har frågor eller behöver lämna en begäran eller förfrågan som avser dina personuppgifter och/eller rättigheter.

Behandlas dina personuppgifter på ett betryggande sätt?
Vi utarbetar rutiner och arbetssätt för att dina personuppgifter ska hanteras på ett säkert sätt. Utgångspunkten är att endast arbetstagare och andra personer inom organisationen som behöver personuppgifterna för att utföra sina arbetsuppgifter ska ha tillgång till dem. Våra säkerhetssystem är utvecklade med din integritet i fokus och skyddar i mycket hög grad mot intrång, förstöring samt andra förändringar som kan innebära en risk för din integritet.

Vi överför inte personuppgifter i andra fall än de som uttryckligen anges i denna policy.

Vad lagrar vi när du besöker våra hemsidor?
Vi använder cookies när du besöker våra hemsidor. Cookies används för att möjliggöra en bättre funktion samt samla in statistik (Google Analytics) om användandet av våra hemsidor.

En cookie är en informationsfil vilken placeras i den enhet (t.ex. dator eller surfplatta) du använder när du besöker Hemsidan. Det är möjligt att stänga av cookiesfunktionen. Det gör du i din webbläsares säkerhetsinställningar. Det ska dock framhållas att det kan innebära att du inte kan använda vissa funktioner på Hemsidan samt att Hemsidans funktion kan försämras.

Svetruck.se kan även innehålla medialänkar och länkar till och från webbplatser som tillhör tredje part. Om du följer en länk till någon av dessa webbplatser, ber vi dig vänligen observera att dessa webbplatser har sina egna integritetspolicys och att Svetruck.se inte under några omständigheter ansvarar för dessa policys. Vi uppmanar dig därför att kontrollera integritetspolicyn på respektive webbplats innan du innan du lämnar ut dina personuppgifter.

När lämnar vi ut dina personuppgifter?
Vår utgångspunkt är att inte lämna ut dina personuppgifter till tredje part om du inte har samtyckt till det eller om det inte är nödvändigt för att uppfylla våra förpliktelser enligt avtal eller lag. I de fall vi lämnar ut personuppgifter till tredje part upprättar vi sekretessavtal samt säkerställer att personuppgifterna behandlas på ett betryggande sätt.

Vi säljer eller förmedlar aldrig information vidare till andra externa organisationer utifrån marknadsförings-, reklam- och/eller försäljningsändamål.

Vilka är dina rättigheter?

Rätt till tillgång
Du har rätt att när som helst begära information om de personuppgifter vi har om dig. Du är välkommen att kontakta oss på info@svetruck.se, så skickar vi dig dina personuppgifter via e-post.

Rätt till rättelse
Du har rätt att begära rättelse ifall att dina personuppgifter är felaktiga. Du är välkommen att kontakta oss på svetruck.se, så skickar vi dig dina personuppgifter via e-post.

Ansvar
Svetruck AB, 556195-0873, är personuppgiftsansvarig, vilket innebär att vi är ansvariga för hur dina personuppgifter behandlas och att dina rättigheter tas tillvara.