Hållbarhet

Svetruck AB är Sveriges största privatägda trucktillverkare med ca 200 anställda på vår produktionsenhet i Ljungby. Vi har försäljnings- och serviceenheter i Tyskland, Belgien och USA. Produktionen är inriktad på att göra truckar för en rad olika marknader. Cirka 95% av försäljningen sker inom Europa och 5% exporteras till övriga världen.

Svetruck redovisar fyra prioriterade hållbarhetsområden.

  • Miljö
  • Personal
  • Sociala förhållanden och mänskliga rättigheter
  • Antikorruption